Ny Skoleleder - opslag

RENOVER Prisen

Vigerslev Allés skole er nomineret til RENOVER prisen. RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark og den uddeles en gang årligt. Prisen uddeles d. 1. september og vi er nominerede sammen med 5 andre projekter i Danmark. Læs mere her...http://renover.dk/

 

 

 

 

Flygtninge - hvad kan du gøre som borger?

Her på VAS forventer vi at modtage flygtningebørn i løbet af det kommende skoleår. P.t. ved vi ikke hvor mange der kommer og hvornår. Hvis du som borger, gerne vil vide mere om flygtningene eller vil hjælpe som frivillig, kan du besøge denne side som Københavns Kommune har oprettet http://flygtninge.kk.dk/.

Vi vil informere forældre på skolen via forældreintra, når vi får mere information angående modtagelse af de nye børn.